Lees eerst dit...

Wanneer kan je jouw kind in een Willebroekse school inschrijven?

A) Is je kind geboren in 2015 en hij of zij heeft al een broer of een zus in de school?

Dan kan je je kind inschrijven tussen 3 oktober 2016 en 23 december 2016. Kinderen met een broer of een zus in een Willebroekse school hebben dan voorrang. Het is immers makkelijker als al je kinderen in dezelfde school kunnen gaan. Dit geldt ook voor halfbroers, halfzussen, stiefbroers, stiefzussen,…

De voorrang geldt ook voor kinderen van eigen personeel. Je mag je kind dus ook in die periode inschrijven in de school waar je werkt.

Je kan je kind nog na deze periode inschrijven volgens de procedure zoals hieronder toegelicht, maar dan heeft je kind geen voorrang meer.

 

B) Is je kind geboren in 2015 en hij of zij heeft geen broer of zus in de school of je werkt niet in de school ?

Of je hebt je kind niet ingeschreven tijdens de voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van eigen personeel?

Dan meld je je kind aan vanaf 23 januari 2017 (9 uur) . Je gaat hiervoor naar het tabblad waar je de procedure kan doorlopen.

-          Op deze webpagina kan je maximum drie scholen van je keuze aanduiden. We raden je aan om meer dan 1 school van voorkeur op te geven.  Als je maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven.

-          Aanmelden kan tot en met 24 februari 2017( tot 22.00 uur).

-          Daarna (tussen 6 maart en 10 maart 2017) krijg je een brief met uitleg in welke door jou gekozen school of scholen je kind kan worden ingeschreven of niet.

-          Voor elke school in Willebroek gebeurt de toewijzing van alle kinderen op basis van de schoolkeuze van de ouders. Bij een tekort aan plaatsen worden die kinderen geselecteerd die in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen.

 Alle scholen van Willebroek werken mee aan deze procedure!

Zorg ervoor dat alle informatie die je op de computer invult correct is.  Gelieve de juiste gegevens door te geven want anders is de inschrijving niet geldig.  

Inschrijven doe je in de school zelf. Voor aangemelde kinderen kan dit vanaf 13 maart 2017 tot en met 31 maart 2017. Je MOET dus eerst aanmelden om je kind tijdig te kunnen inschrijven! Is je kind niet aangemeld, dan is inschrijven mogelijk vanaf 29 mei 2017.   Dit kan dan natuurlijk enkel nog indien er vrije plaatsen zijn in de school.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden.  Dit nummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van de mutualiteit.

C) Is je kind geboren in 2014 of vroeger?

Voor schooljaar 2016-2017 kan je je kind elke schooldag in een Willebroekse school inschrijven. Dit zolang er een plaats is natuurlijk.

Voor schooljaar 2017-2018 kan dit vanaf 13 maart 2017. We adviseren je om je kind zo snel mogelijk in te schrijven.  Zo loop je minder het risico dat er geen plaats meer is.  Het aantal plaatsen per school is immers beperkt.  

Hou er rekening mee dat voor kinderen geboren in 2014 en voor kinderen voor het eerste leerjaar elke schoolbestuur tussen 13 maart 2017 en 31 maart 2017 een periode van sociale mix voorziet.  Zo kan het gebeuren dat je tijdens deze periode voor uw kind een "uitgestelde" inschrijving ontvangt.  

Dit betekent dat er al te veel indicatorleerlingen (gezinnen die een schooltoelage ontvangen en of waarbij moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft) of niet-indicatorleerlingen zijn ingeschreven in de klasgroep.  In dit geval adviseren wij je om je kind in een andere school in te schrijven waar er nog plaats vrij is.

Opgelet:

- Kinderen die op het einde van het jaar 2015 geboren zijn, kunnen pas vanaf september 2018 naar school gaan.  Ook deze kinderen schrijf je nu al in tijdens de voorrangsperiode of meld je nu al aan.

- Ook alle aangemelde kinderen worden geordend op basis van de vooraf vastgelegde streefnormen met de bedoeling om sociale mix te bereiken.

Twijfel je of heb je nog vragen?  Neem gerust contact op met de school.

Wanneer mag jouw kind voor het eerst naar school?

Is je kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

-  de eerste schooldag na de zomervakantie

-  de eerste schooldag na de herfstvakantie

-  de eerste schooldag na de kerstvakantie

-  de eerste schooldag van februari

-  de eerste schooldag na de krokusvakantie

-  de eerste schooldag na de paasvakantie

-  de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Vooraleer je gaat aanmelden, adviseren wij je om de scholen van je keuze beter te leren kennen.  Dit kan door hen een bezoekje te brengen. Zo wordt het kiezen gemakkelijker. Je vermijdt vergissingen.