Veelgestelde vragen

Aanmelden of inschrijven
  

1. Moet ik mijn kind inschrijven of aanmelden?
Is je kind geboren in 2015, dan ga je je kind eerst aanmelden via deze webpagina. Zelfs kinderen die geboren zijn vanaf 15 november 2015 of later op het jaar, komen in aanmerking om aan te melden.

Is je kind eerder geboren dan 2015 dan moet je niet vooraf aanmelden.  je kan je kind onmiddellijk inschrijven in een school in Willebroek.  Inschrijven in een school in Willebroek kan vanaf 13 maart 2017.   Doe dit zo snel mogelijk.  het aantal plaatsen is immers beperkt.

   

2. Kan ik gebruik maken van de voorrangsperiode?
Is je kind een broer of een zus van een reeds ingeschreven kind op de school, dan moet je in principe niet aanmelden. Je kan je kind onmiddellijk inschrijven in een Willebroekse school tussen 3 oktober 201 en 23 december 2016.

 
Ben je personeelslid van de school, dan kan je je kind ook tijdens deze periode inschrijven zonder vooraf aan te melden.  Tijdens deze voorrangsperiode mag de school je kind niet weigeren om in te schrijven op basis van een tekort aan plaatsen.

Laat deze periode niet voorbij gaan.  De inschrijving van je kind is immers gegarandeerd.
 

3. Is aanmelden verplicht?
Aanmelden is niet verplicht. Je mag er uiteraard voor kiezen om je kind niet aan te melden. Je kan je kind geboren in 2015 dan pas inschrijven vanaf 29 mei 2017.
 
Is je kind niet aangemeld, dan heb je minder kans dat je kind is ingeschreven in de school van jouw hoogste voorkeur.
 
4. Wanneer moet ik aanmelden?
Aanmelden doe je vanaf 23 januari 2017 vanaf 9 u.
Je kan aanmelden tot en met 24 februari 2017 en dit tot 22 u.
  
5. Wanneer moet ik inschrijven?
Is je kind aangemeld.  Dan kan je je kind inschrijven in een Willebroekse school tussen 13 maart en 31 maart 2017.  Nadat je kind is aangemeld, ontvang je een brief met meer informatie over hoe je je kind kan inschrijven en in welke school.

6. Mijn kind gaat naar het buitengewoon onderwijs.  Moet ik aanmelden?

Neen.  In Willebroek zijn geen scholen voor buitengewoon onderwijs.  

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag van het CLB nodig.  Het CLB zal je ook kunnen informeren over welke scholen voor buitengewoon onderwijs er zijn.

7. Mijn kind heeft een handicap en zal naar een gewone school in Willebroek gaan.  Moet ik aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht.  Door middel van aanmelden is de kans wel groter dat je kind naar de school van je voorkeur kan gaan.

Tijdens het aanmelden kan je kenbaar maken of je kind al dan niet over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs beschikt.  Bij de inschrijving zal overwogen worden welke aanpassingen voor je kind nodig zijn.

 

De volgorde van inschrijven 

 
8. Als ik als eerste aanmeld, krijgt mijn kind dan ook als eerste een plaats in de school?
Neen, het is geen race tegen de tijd!  Zelfs als je je kind aanmeldt op de laatste dag van de aanmeldingsperiode, krijgt je kind dezelfde kansen om aan een school toegewezen te worden als een kind dat op de eerste dag werd aangemeld.

Op basis van vooraf afgesproken criteria wordt elk aangemeld kind op een een objectieve wijze al dan niet toegewezen aan een school.

9. Hoe wordt mijn kind toegewezen aan een school?

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen geordend op basis van schoolkeuze. Is er onvoldoende plaats in een school, dan zal de computer berekenen welke kinderen in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen. De kinderen die dan het dichtst bij de school wonen, komen in aanmerking om in te kunnen schrijven.

Hou er rekening mee dat vogelvlucht niet hetzelfde is als de werkelijke afstand die je moet afleggen tot aan het officieel adres van de school.

Bij de ordening houdt elke school rekening met de sociale mix.

10. Wat is de sociale mix?

Volgens de huidige regelgeving moeten de scholen in Willebroek streven naar een meer sociale mix.  Dit doen ze aan de hand van de nieuwe inschrijvingen voor kinderen geboren in 2015, 2014 en voor kinderen die inschrijven voor het eerste leerjaar.

Tijdens het aanmelden krijg je twee vragen:

- heeft het gezin al een schooltoelage ontvangen?

- heeft de moeder een diploma of een getuigschrift van het secundair onderwijs?

Elke school in Willebroek verdeelt haar klasgroep van kinderen geboren in 2015, 2014 en de klasgroep van het eerste leerjaar in twee contingenten.  Een contingent met indicatorkinderen en een contingent met niet-indicatorkinderen. Per groep hebben alle scholen van Willebroek bepaald hoeveel indicator- en niet-indicatorkinderen ze in de contingenten wil inschrijven.  Is bijvoorbeeld een niet-indicatorcontingent volzet, dan wordt het in te schrijven niet-indicatorkind aan het indicatorcontingent met nog open plaatsen toegewezen.  Een groep is volzet verkaard wanneer beide contingenten volzet zijn.

11. Wat is gekoppeld aanmelden?

Je wil dat al je kinderen uit dezelfde leefentiteit naar dezelfde school gaan.  Dit kan je tijdens het aanmelden kenbaar maken.

12. Wordt mijn kind ingeschreven wanneer een ander kind op dezelfde afstand woont?

Wanneer er plaats is voor één kind met afstand x tot aan de school, dan zullen alle kinderen met dezelfde afstand x tot aan de school worden ingeschreven.
 
13. Zijn er uitzonderingen op de wijze van het ordenen van de kinderen mogelijk?
Neen.  Bij alle kinderen is dezelfde procedure van toepassing.  

 

Het invullen van de vragen tijdens het aanmelden.

14. Kan ik mijn antwoorden nog wijzigen?

Tijdens de aanmeldingsperiode kan je elk antwoord op de vragen nog wijzigen.

Ofwel pas je tijdens het aanmelden zelf de antwoorden nog aan.

Ofwel kan je contact opnemen met de contactpersonen die op deze webpagina staan vermeld onder 'Contact'.

Nadat de aanmeldingsperiode is afgesloten, kan je voor elke aanpassing contact opnemen met de contactpersonen die vermeld staan op de pagina 'Contact'.  Samen bekijken we dan wat moet aangepast worden.  De aanpassing moet voor het moment van de toewijzingen plaatsvinden = voor 6 maart! 

15. Wat gebeurt er als ik foutieve informatie invul?

Tijdens het aanmelden dien je elke vraag correct te beantwoorden.  Bij de inschrijving zal de school om een bewijs vragen over de identiteit van het kind, het diploma van de moeder, de schooltoelage, het domicilieadres van het kind.

De inschrijving kan niet worden gerealiseerd wanneer je foutieve informatie hebt ingevuld.  je zal je kind dan pas vanaf 29 mei 2017 kunnen inschrijven.  De kans op een plaats in de door jouw gekozen school is dan kleiner.

Geen plaats meer?  

16. Er is geen plaats voor mijn kind.  Wat nu?
Elke school heeft zelf bepaald hoeveel kinderen ze in haar klassen kan inschrijven. Het aantal plaatsen per klas is dus beperkt. Scholen houden vooral rekening met de grootte van de klaslokalen, de veiligheid en het aantal leerkrachten. Is de klas voor kinderen geboren in 2015 vol, dan zul je een mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving ontvangen. Op deze mededeling staat de hoeveelste plaats je kind inneemt op de wachtrij. Bij opengekomen plaatsen zal de school je contacteren als het je beurt is om je kind in te schrijven.

17. Wat kan ik doen als ik een brief ontvang met de mededeling dat er in geen enkele school, die ik gekozen heb tijdens het aanmelden, nog een plaats is voor mijn kind?

Je kan dit vermijden door het selecteren van drie voorkeurscholen tijdens het aanmelden.

Bij vragen of problemen met inschrijven helpt het Lokaal OverlegPlatform van Willebroek of de dienst jeugd, kinderopvang en onderwijs van Willebroek je graag verder.  Neem contact op met één van deze contacpersonen.

Vanaf 29 mei 2017 start de vrije inschrijvingsperiode voor kinderen geboren in 2015.  Vanaf dat moment kan je je kind nog inschrijven in een school waar er nog plaats is.
 
18. Kan er na de inschrijvingsperiode voor mijn aangemeld kind toch nog een plaats vrij komen?
Ja, dit kan.  Dan ontvang je na het afsluiten van de inschrijvingsperiode voor aangemelde kinderen (dus na 31 maart 2017) een brief met meer informatie.  In deze brief lees je in welke school je je kind kan inschrijven en wanneer deze inschrijving moet plaatsvinden.  Houdt er rekening mee dat deze periode zeer kort is.

Let op: de inschrijving vervalt wanneer je geen gebruik maakt van deze korte inschrijvingsperiode.

In een andere school inschrijven?

19. Ik ontvang een brief met de melding dat ik toch mijn kind kan inschrijven. Mijn kind is ondertussen ingeschreven in een andere school. Wat nu?

De inschrijving in een school van je lagere keuze zal automatisch vervallen wanneer je je kind toch inschrijft in een school van hogere keuze.

20. Ik wil mijn aangemeld en ingeschreven kind toch in een andere school inschrijven? Kan dat?

Dit kan.  Vanaf 29 mei 2017 kan je je kind inschrijven in een andere school in Willebroek.

Nog enkele vragen... 

21. Ik ben een gescheiden ouder? Wie meldt aan?
Spreek met de andere ouder vooraf af welke scholen je voor je kind wil aanduiden.

Spreek vooraf ook af wie van beide ouders de aanmelding zal doen.
 
22. Kan ik mijn kind al in een Willebroekse school inschrijven maar ik woon nu nog niet in Willebroek?
Ja, dit kan. Je kan je kind al inschrijven onder twee voorwaarden:
 
- Voor 6 maart 2017 breng je een kopie van een huurcontract, koopovereenkomst, eigendomsakte of bouwvergunning binnen bij de gemeente: Dienst Jeugd, kinderopvang  en onderwijs  / Administratief Centrum Pastorijstraat 1   / 2830 Willebroek.
 
- Je verhuist nog voor 31 december 2017 naar Willebroek.
  
 
23. Mag ik het adres van grootouders of andere personen tijdens het aanmelden opgeven?
 
Neen, dit kan niet. Alleen het domicilieadres van het kind komt in aanmerking.
  
 
24. Mijn kind woont buiten Willebroek. Kan ik aanmelden?
 
Je kan je kind aanmelden.  Bij een tekort aan plaatsen zal de kans op een inschrijving wellicht kleiner zijn.  Kinderen die dichter bij de school wonen, krijgen immers voorrang.

25. Mijn kind heeft geen wettig domicilieadres.  Kan ik aanmelden?

Ja. Je kan je kind aanmelden.  Neem contact op met de contactpersonen die vermeld staan op deze webpagina onder Contact.