Contact

Dienst onderwijs

De dienst Onderwijs werkt samen met alle scholen in Willebroek.

Wil je meer weten over de school van je kind?
Wat gebeurt er in de klas?
Hoe betrekt de school jou?
Neem contact op met de dienst Onderwijs. Samen met jou wordt gezocht naar een antwoord op al je vragen.

Organisatie Willebroek
Dienst Onderwijs
03 866 92 08
onderwijs(at)willebroek.be

 Lokaal Overleg Platform  (LOP)

In het LOP werken de directies van alle scholen in Willebroek en organisaties die te maken hebben met onderwijs en welzijn samen. In het LOP worden samen afspraken gemaakt in het belang van je schoolgaand kind.

In elk LOP is er een bemiddelingscel die je kan helpen bij een bemiddeling over de inschrijving van je kind in een school.
Vind je geen school voor je kind?
Wil een school jouw kind niet inschrijven?
Vind je dat onterecht?
Dan bemiddelt het LOP tussen jou en de school. 

LOP-deskundige Katty Kloeck
0499 85 89 89
katty.kloeck(at)ond.vlaanderen.be