Hoe werkt het?

 1.  Aanmelden

Vanaf maandag 22 januari 2018 t.e.m. vrijdag 9 februari 2018 komt het formulier om aan te melden online.

  • Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen. Vul deze gegevens naar waarheid in. Geef je bewust foutieve informatie, dan kun je je kind niet voor 22 mei 2018 inschrijven.
  • Kies drie scholen waarbij de eerste school je voorkeur krijgt.
  • Tijdens het aanmelden krijg je twee vragen: 
    Heeft het gezin al een schooltoelage ontvangen?
    Heeft de moeder een diploma of een getuigschrift van het secundair onderwijs?
    Het antwoord op deze vraag bepaalt of je kan inschrijven als indicator leerling. Elke school heeft vooraf bepaald hoeveel indicatorleerlingen en hoeveel niet indicatorleerlingen kunnen inschrijven.  

 2.  Toewijzing

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen door de computer geordend op basis van schoolkeuze.
Is er onvoldoende plaats in een school, dan zal de computer berekenen welke kinderen in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen. De kinderen die dan het dichtst bij de school wonen, komen in aanmerking om in te kunnen schrijven.

Hou er rekening mee dat:Vogelvlucht niet hetzelfde is als de werkelijke afstand die je moet afleggen tot aan het officieel domicilieadres van de school.
Volgens de huidige regelgeving moeten de scholen in deze regio streven naar een meer sociale mix. Daarom wordt er ook rekening gehouden met het aantal vrije plaatsen voor indicator en niet-indicatorleerlingen.

3.  Brief

Rond 23 februari 2018 ontvang je een brief met informatie over in welke school je je kind kan inschrijven.

Als er onvoldoende plaats is op je keuzeschool komt je kind op de wachtlijst voor deze school. Je ontvangt dan een formulier: 'Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving'. Je kan dan je kind inschrijven in de school van tweede keuze. Is ook daar geen plaats meer, dan schrijf je in in de school van derde keuze.

4.  Inschrijven op school

Tussen 12 maart 2018 en 30 maart 2018 kan je inschrijven op de school zelf.