Hoe werkt het?

 1.  Aanmelden

Vanaf maandag 1 maart 2021 t.e.m. woensdag 31 maart 2021 komt het formulier om aan te melden online.

  • Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen. Vul deze gegevens naar waarheid in. Geef je bewust foutieve informatie, dan kun je je kind niet voor 1 juni 2021 inschrijven.
  • Kies minstens drie scholen waarbij de eerste school je voorkeur krijgt.
  • Tijdens het aanmelden krijg je twee vragen: 
    - Heeft het gezin al een schooltoeslag ontvangen?
    - Heeft de moeder een diploma of een getuigschrift van het secundair onderwijs?
    Het antwoord op deze vraag bepaalt of je kan inschrijven als indicatorleerling. Elke school heeft vooraf bepaald hoeveel indicatorleerlingen en hoeveel niet-indicatorleerlingen kunnen inschrijven (dit is enkel van toepassing voor de instapklas, de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar).   

 2.  Toewijzing

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen door de computer geordend op basis van schoolkeuze.
Is er onvoldoende plaats in een school, dan zal de computer berekenen welke kinderen in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen. De kinderen die dan het dichtst bij de school wonen, komen in aanmerking om in te kunnen schrijven. Kinderen van wie er al een broer of zus naar de gekozen school gaat of kinderen van personeel krijgen altijd voorrang.

Volgens de huidige regelgeving moeten de scholen in deze regio streven naar een meer sociale mix. Daarom wordt er ook rekening gehouden met het aantal vrije plaatsen voor indicator en niet-indicatorleerlingen.

3.  E-mail en brief

Uiterlijk op 30 april 2021 ontvang je een e-mail en brief met informatie over in welke school je je kind kan inschrijven.

Als er onvoldoende plaats is op je voorkeurschool komt je kind op de wachtlijst voor deze school. Je ontvangt dan een document: 'Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving'. Je kan dan je kind inschrijven in de school van tweede keuze. Is ook daar geen plaats meer, dan schrijf je in in de school van derde keuze.

4.  Inschrijven op school

Tussen 3 mei 2021 en 26 mei 2021 kan je inschrijven op de school zelf.