Vrije plaatsen

Waar kunnen kinderen naar school gaan in Willebroek?

Dit zijn de vrije plaatsen voor kinderen geboren in 2016.

Naam School

(Deel)gemeente

Adres

Telefoon      

Capaciteit*

Aantal vrije plaatsen 

  Vrije plaatsen indicator leerlingen**

Vrije plaatsen niet-indicator leerlingen

Sancta Maria Breendonkstraat Willebroek Breendonkstraat 160 03 886 64 59 26  16   5 11 
Sancta Maria
A. Van Landeghemstraat
Willebroek August Van Landeghemstraat 117 03 886 93 68 40  23   8 15

't Venneke

Willebroek Kerkstraat 4 03 886 69 09 24  22    12  10

't Kawautertje

Willebroek J. Wauterstraat 90 03 886 69 09  24 23   12   11

Tovertuin

Willebroek A. Dezaegerplein 12a 03 886 66 39  46 46    28 18

't Lindeke

Willebroek Lindenstraat 9 03 886 66 66  25 18   13 

De Tuimeling

Blaasveld Jan Willemstraat 12 03 886 57 09 25  17    8  9

Hinxelaar

Blaasveld Hinxelaar 2 03 886 57 09  50 38   13 25

Sint-Jan

Tisselt Kardinaal Cardijnlaan 1a 03 886 42 58 26  14    4 10

HIMO

Willebroek Louis Mommaertstraat 03 886 68 95  50 42    25  17

Klim-op

Tisselt Blaasveldstraat 57 03 290 76 18  22 15    5 10

 

 *Capaciteit = Dit is het totaal aantal leerlingen dat een school in een klas wil plaatsen. Hierbij houdt ze rekening met onderandere de grootte van het klaslokaal en het aantal leerkrachten.

**indicatorleerling =  Dit is een leerling waarvan het gezin een schooltoelage ontvangt en of waarbij de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft. Een Niet indicatorleerling beantwoordt niet aan deze criteria.
Scholen in Willebroek zijn verplicht om te streven naar sociale mix. Elke school heeft vooraf bepaald hoeveel indicatorleerlingen en hoeveel niet indicatorleerlingen ze kunnen inschrijven.

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO)

Deze scholen vallen onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Vlaamse regering en bieden naast de klassieke vakken (rekenen, taal, muziek, lichamelijke opvoeding,…) ook lessen aan in een erkende godsdienst of in zedenleer.
Deze 7 scholen behoren allen tot de scholengemeenschap ‘Rivierenland’

Het Vrij Onderwijs

Naast de klassieke vakken willen deze scholen vanuit hun pedagogisch project het Christelijk geloof voor de kinderen toegankelijk maken.
Deze 6 scholen behoren tot de scholengemeenschap: ‘Vrije Basisscholen Groot-Willebroek’.

 

kaartje definitief.jpg