Vrije plaatsen

Bekijk het aantal vrije plaatsen

Vooraleer je gaat aanmelden, adviseren wij je om de scholen van je keuze beter te leren kennen. Zo wordt het kiezen gemakkelijker. 

Sociale Mix

 

Op school leer je als kind omgaan met andere kinderen door te praten, samen te spelen en te leren aan elkaar en van elkaar. Daarom heeft de wetgeving op het inschrijvingsrecht een aantal regels voorzien die de sociale mix bevorderen.Tijdens het aanmelden of bij de inschrijving word je gevraagd om op volgende vragen te antwoorden:

• Heeft je gezin in 2020-2021 of 2019-2020  een schooltoeslag ontvangen?

• Heeft de moeder geen diploma of geen getuigschrift van het secundair onderwijs?

Is het antwoord op een of beide vragen ja?

Dan zal je kunnen aanmelden bij de plaatsen die voorbehouden zijn voor indicatorleerlingen.

 

 Zie je dat er 0 vrije plaatsen zijn in jouw contingent (voor indicator of niet indicator leerlingen), dan kan je toch aanmelden en bestaat er een mogelijkheid om te kunnen inschrijven, leerlingen die wel voldoen aan de voorwaarden krijgen wel voorrang. 

 

Bij de inschrijving op school krijg je meer uitleg hierover. Je zal hiervoor een bewijs moeten voorleggen.

 

Samen met de scholen werd op het Lokaal Overleg Platform van Willebroek (LOP) vooraf voor elke Willebroekse school een streefnorm bepaald voor de instapjaren (1e kleuterklas, instapklas en 1e leerjaar).  Dit wil zeggen hoeveel indicatorleerlingen en hoeveel niet-indicatorleerlingen er in de klas zitten.

Beschikbare plaatsen

School Kleuters geboren in 2019
ind / nind
Kleuters geboren in 2018
ind / nind
Kleuters geboren in 2017
ind / nind
Kleuters geboren in 2016
ind / nind
leerjaar 1
ind / nind
leerjaar 2
ind / nind
leerjaar 3
ind / nind
leerjaar 4
ind / nind
leerjaar 5
ind / nind
leerjaar 6
ind / nind
GO! Basisschool 't Pleintje - / - - / - - / - - / - 7 / 10 0 0 3 0 3
GO! Basisschool 't Venneke 29 / 14 0 / 0 0 5 2 / 0 2 22 13 14 13
GO! Basisschool De Tovertuin 20 / 16 15 / 18 31 25 11 / 15 20 20 26 24 23
GO! Basisschool Himo 12 / 12 15 / 10 21 11 4 / 0 2 9 2 5 4
GO! Freinetschool Klim-Op 10 / 6 6 / 3 0 9 8 / 1 5 5 0 3 0
GO! Kleuterschool 't Kawautertje 11 / 11 5 / 6 5 10 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
GO! Kleuterschool 't Lindeke 10 / 1 4 / 0 0 0 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
VBS Sancta Maria (Aug. Van Landeghemstraat) 12 / 9 0 / 0 5 0 0 / 5 0 0 2 0 1
VBS Sancta Maria (Breendonkstraat) 12 / 0 5 / 0 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0
VBS Sint-Jan 6 / 10 3 / 1 6 5 2 / 0 0 0 0 0 6
VBS Sint-Joris - / - - / - - / - - / - - / - 0 21 0 23 5
VBS Sint-Joris De Tuimeling 10 / 4 3 / 0 3 2 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
VBS Sint-Joris Hinxelaar 14 / 19 15 / 0 9 18 18 / 0 - / - - / - - / - - / - - / -
kaartje definitief.jpg