Veelgestelde vragen

 

 1. Voor wie ?
 1. Broers en zussen
 1. ordenen en toewijzen
 1. Gegevens invullen
 1. Inschrijven op school

     6. Hoe werkt de wachtlijst 

 

  1. Voor wie ?

Welke kinderen kan ik aanmelden?
 • Alle kinderen die in 2021 geboren zijn. Ook kinderen die pas naar school zullen gaan vanaf september 2024.
 • Alle kinderen die vanaf 1 september 2023 naar een nieuwe school in Willebroek zullen gaan.
 
 Is aanmelden verplicht?

Aanmelden is niet verplicht.

Je mag er uiteraard voor kiezen om je kind niet aan te melden. Je kan je kind dan pas inschrijven vanaf 23 mei 2023 op school zelf. De kans op vrije plaatsen wordt dan natuurlijk een stuk kleiner omdat de kinderen die aangemeld zijn vooraf al kunnen inschrijven.

 
Mijn kind woont buiten Willebroek. Kan ik aanmelden?

Je kan je kind aanmelden. Bij een tekort aan plaatsen zal de kans op een inschrijving wellicht kleiner zijn. Kinderen die dichter bij de school wonen, worden eerst geordend.

 
Mijn kind heeft geen wettig domicilieadres of heeft geen rijksregisternummer. Wat nu?

Je kan je kind aanmelden. Neem contact met ons op. Wij helpen je dan verder om het formulier in te vullen.

Alle kinderen in België hebben recht op onderwijs, ook kinderen zonder een wettig domicilieadres of zonder rijksregisternummer.

 

Ik ga verhuizen, kan ik mijn kind al in een Willebroekse school inschrijven?

Dit kan. Bij de berekening van de afstand (vogelvlucht) wordt rekening gehouden met je nieuwe adres als : 

 •   Je voor 21 maart 2023 een kopie van een huurcontract, koopovereenkomst, eigendomsakte of bouwvergunning bezorgt aan de dienst Onderwijs. (dit kan via e-mail onderwijs@willebroek.be of door documenten af te geven in het administratief centrum, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek) 
 •   Je voor 31 december 2023 naar je nieuw adres verhuist.

 Vul op het aanmeldformulier wel het huidig domicilieadres van je kind in. Na de controle van de documenten passen wij dit aan voor de verwerking.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Voor alle scholen van het kleuteronderwijs en lager onderwijs van Willebroek.

Je kiest zelf hoeveel scholen je wil aanduiden. We raden aan om minimum 3 scholen te kiezen.

In sommige scholen is het aantal plaatsen beperkt. Is er geen plaats meer, dan kom je via je aanmelding terecht op de wachtlijst. De school zal je contacteren wanneer het jouw beurt is om in te schrijven.

 
Mijn kind gaat naar het buitengewoon onderwijs. Moet ik aanmelden?

In Willebroek zijn er geen scholen voor buitengewoon onderwijs.

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag van het CLB nodig. Het CLB zal je ook kunnen informeren over welke scholen voor buitengewoon onderwijs er zijn.

 

 Mijn kind heeft een beperking en zal naar een gewone school in Willebroek gaan. Moet ik aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht. Door middel van aanmelden is de kans wel groter dat je kind naar de school van je voorkeur kan gaan.

Alle kinderen hebben het recht om in te schrijven in een kleuter - of lagere school in Willebroek. De school bekijkt samen met jou welke zorg en aanpassingen nodig zijn voor je kind en mogelijk zijn voor de school. Bespreek dit best voor dat je je kind aanmeldt. 

Tijdens het aanmelden kan je kenbaar maken of je kind al dan niet over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs beschikt. 

 

2.     Broers en zussen

Hebben broers en zussen voorrang?

De voorrangsperiode is beëindigd op 18 december 2022. Toch voorzien we voor broers en zussen nog een tweede kans om voorrang te krijgen.

Heeft je kind al een broer of zus op dezelfde school?

Wij vragen dit tijdens je aanmelding. Is je antwoord ja, dan krijgt je kind voorrang in de school. Opgelet dit wordt gecontroleerd door de school.

 

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

(1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.

(2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.

(3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

 

Kan ik al mijn kinderen voor dezelfde school aanmelden?

Je kan je kinderen voor dezelfde scholen aanmelden. Dit wil zeggen: je maakt voor al je kinderen dezelfde schoolkeuzes.

Elk kind moet je wel apart aanmelden, met de juiste gegevens voor elk kind.

Tijdens het aanmelden kan je aangeven dat je je kinderen wil koppelen. Dit wil zeggen: je krijgt enkel een school toegewezen wanneer er voor alle gekoppelde kinderen een plaatsje vrij is.

 

3.     Ordenen en toewijzen 

Hoe gebeurt het ordenen en het toewijzen van de kinderen aan een school?

Als er minder aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen in je voorkeurschool, dan ontvang je een ticket voor deze school. 

Als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen in je voorkeurschool, dan worden de kleuters/de leerlingen geordend op basis van de afstand in vogelvlucht van de school tot aan het officieel domicilieadres van het kind.

We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:

1ste: kinderen met een broer of zus die al zijn ingeschreven in dezelfde school.

2de: kinderen met een ouder die werkt in de school waarvoor ze aanmelden.

3de: alle overige kinderen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Als ik als eerste aanmeld, krijgt mijn kind dan ook als eerste een plaats in de school?

Neen. Het is geen race tegen de tijd. Zelfs als je je kind aanmeldt op de laatste dag van de aanmeldingsperiode, krijgt je kind dezelfde kansen om aan een school toegewezen te worden als een kind dat op de eerste dag werd aangemeld.

 

Wat gebeurt er wanneer een ander kind op dezelfde afstand woont?

Als er meerdere kinderen op dezelfde afstand tot de school wonen en er is maar plaats voor 1 kind, dan kan de school in overtal gaan. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen. Je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Het is wél mogelijk dat scholen die je koos volzet zijn en je kind in deze voorkeurscholen niet kan inschrijven. Je kind staat dan op de wachtlijst van je voorkeurscholen. De school moet de volgorde van die wachtlijst respecteren en zal je contacteren als er een plaats vrijkomt en je bovenaan de lijst staat. Je schrijft je in de toegewezen school in waar nog vrije plaatsen zijn.

Je kan ook vanaf de vrije inschrijvingsperiode, vanaf 23 mei 2023, gaan inschrijven in een andere school die dan nog vrije plaatsen heeft. Je behoudt je plaats op de wachtlijst in je voorkeurscholen.

 
Wat gebeurt er als ik mijn kind niet (op tijd) heb aangemeld?

Kinderen die niet werden aangemeld tijdens de voorziene aanmeldingsperiode, kunnen pas vanaf de vrije inschrijvingsperiode gaan inschrijven in de scholen die nog vrije plaatsen hebben. Het moment van inschrijven speelt in deze periode wel een rol. Als de school nog vijf vrije plaatsen heeft kunnen de eerste vijf ouders die komen hun kind inschrijven.  Ga dan dus zo snel mogelijk naar de school. Dit kan vanaf 23 mei 2023.

 
Er is geen plaats voor mijn kind in de door mij gekozen school. Wat nu?

Elke school heeft zelf bepaald hoeveel kinderen ze in haar klasgroepen kan inschrijven. Het aantal plaatsen per klasgroep is dus beperkt. Scholen houden vooral rekening met de grootte van de klaslokalen, de veiligheid en het aantal leerkrachten.

Is de klasgroep volzet, dan ontvang je een weigeringsdocument. Op dit document staat de plaats van je kind op de wachtlijst. Wanneer er toch nog een plaats vrijkomt en het is jouw beurt, dan zal de school je contacteren met de vraag om te komen inschrijven. Dit tot en met de 5e schooldag van oktober 2023. (Voor geboortejaar 2021 tot en met 30 juni 2024) 

 

4.     Gegevens invullen

 

Kan iemand mij helpen bij het aanmelden?

Je kan een afspraak maken bij de dienst Onderwijs in het Administratief centrum Pastorijstraat 1. Tel. 03 866 91 80

Ook in het consultatiebureau van Kind en Gezin, Tisseltsesteenweg 25 kan je een afspraak maken. 

Daar wordt dan de aanmelding samen met jou ingevuld. 

 

Welke gegevens heb ik nodig om aan te melden?

Het adres van de aanmelder. Dit is het adres naar waar de brief met het resultaat zal worden gestuurd.

 • De juiste naam en voornaam van het kind.
 • Het officieel domicilieadres van het kind.
 • Het rijksregisternummer van het kind.

Beschik je niet over alle gegevens? Neem dan contact op met de onderwijsdienst.

 

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt het rijksregisternummer op de ISI+kaart, de Kids-ID van je kind of op het briefje van de mutualiteit. Als je kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met de onderwijsdienst.

 

Kan ik mijn antwoorden nog wijzigen?

Tijdens je aanmelding kan je elk antwoord op elke vraag nog wijzigen. Wil je nog iets wijzigen nadat je al een bevestigingsmail kreeg? Dat kan van 28 februari 2023 tot 21 maart 2023.  Neem daarvoor contact op met dienst onderwijs via onderwijs@willebroek.be of 03 866 91 80.

Hou er wel rekening mee dat er geen aanpassingen meer mogelijk zijn nadat de aanmeldingsperiode is afgesloten.

 
Wat gebeurt er als ik foute informatie invul?

Tijdens het aanmelden dien je elke vraag correct te beantwoorden. Bij de inschrijving zal de school om een bewijs vragen over de identiteit van het kind en het domicilieadres van het kind.

Je ticket kan ongeldig zijn als je foutieve informatie hebt ingevuld. Je zal je kind dan pas vanaf 23 mei 2023 kunnen inschrijven.

 
Ik ben een gescheiden ouder? Wie meldt aan?

Spreek met de andere ouder vooraf af wie zal aanmelden en welke scholen je voor je kind wil aanduiden. Één van beide ouders zal dan de aanmelding doen, het officieel domicilieadres van het kind wordt gebruikt voor de berekening van de afstand tot de school.

 
 Mag ik het adres van grootouders of andere personen opgeven?

Dit kan niet. Alleen het officieel domicilieadres van het kind komt in aanmerking.

 

 5.     Inschrijven op school

Ik ontvang een e-mail en een brief met de melding dat ik mijn kind kan inschrijven. Mijn kind is ondertussen ingeschreven in een andere school. Wat nu?

Ofwel blijft je kind ingeschreven, geef dan door aan de andere school dat de vrijgekomen plaats naar een ander aangemeld kind kan gaan.

Ofwel ga je je kind alsnog van school veranderen en ga je inschrijven in de toegewezen school.

 

Mijn kind is ingeschreven in een school, maar ik wil toch van school veranderen. Kan dat?

Vanaf de vrije inschrijvingsperiode, vanaf 23 mei 2023 , kun je je kind inschrijven in een andere school in Willebroek.

 

Mijn kind is aangemeld. Moet ik dan nog inschrijven?

Ja. Na de aanmeldingsperiode ontvang je een brief en een e-mail met informatie over het resultaat van deze aanmelding.

Je ontvangt een ticket. Dit ticket kan je omzetten in een inschrijving vanaf 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023 via de school. Let op: na 15 mei 2023 vervalt je ticket.

Je ontvangt een weigeringsdocument in geval er geen plaats is in de door jouw gekozen school.

6. Hoe werkt de wachtlijst? 

Wat is een weigeringsdocument?


Je ontvangt via mail geen ticket omdat er voor je kind op dat ogenblik geen plaats is. Je ontvangt dan een weigeringsdocument met je plaats op de wachtlijst.
De school contacteert je als er een plaats vrijkomt, je kan dan inschrijven.


Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?


De school moet de volgorde van de wachtlijst volgen:
- tot en met 30 juni 2024 voor de kinderen geboren in °2021.
- tot en met de 5de schooldag van oktober 2023 voor alle andere kinderen.

Wat als je vindt dat de weigering onterecht is?


Je kan terecht bij de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI). Bezorg je klacht aan de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) via mail aan nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be. Deze ombudsdienst zal je klacht beoordelen.
Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht is, dan kan je je richten tot de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Meer informatie vind je op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.